Hírek

2020-10-08

EFOP-1.5.3-16-2017-00041Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében 

A kedvezményezett neve: Vállaj Község Önkormányzata

A projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00041

A szerződött támogatás összege: 493.709.157 Ft

Vállaj településre eső támogatás összege: 26.274.860 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt időtartama: 24 hónap

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.01.

A projekt tartalmának bemutatása:

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00041 számú, 493 709 157,-Ft támogatási összegű projekt célja a társadalmi felzárkózás segítése;  a területi különbségek csökkentése; a humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutás javítása, melyeket a hátrányos helyzetű lakosság részére korszerű képzési programokon; munkaerő-piaci beilleszkedésük elősegítésén;  az intézmények szakember ellátottságának fejlesztésén, szakember hiány enyhítésén; a fiatalok helyben maradását, közösségépítését, generációs együttélését segítő programokon valamint a teljes lakosság számára közösségi- és egészségfejlesztő rendezvények szervezésén keresztül valósulnak meg. A projekt célcsoportja a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság, a fiatalok, az idősek, de a rendezvényeken keresztül a projekt hatóterületén élő teljes lakosság érintett.  Településünk vonatkozásában a projekt időtartama alatt a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítésére szakmai workshopok kerülnek megrendezésre. A lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések és tréningek, valamint mentorálás segíti. A helyi közösségek szerepét generációs programokkal, családi és sportnapokkal, közösség formáló klub létrehozásával kívánja támogatni a projekt. A projekt erősíteni kívánja a kultúrák közötti párbeszédet, melynek érdekében tartalmas kulturális hagyományőrző programok, egészségnapok kerülnek megrendezésre.

 A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI
A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA
Magyarországon kiugróan nagyok a területi különbségek, legyen szó akár a képzett munkaerő rendelkezésre állásáról, a foglalkoztatottság és munkanélküliség mértékéről, vagy a depriváltságot mérő mutatókról. Az egyes területi egységek kumulatív módon tartalmazzák a különféle gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányokat, melyek gyakran ugyanazokban a térségekben összpontosulnak, együttesen korlátozva az ott lakók életesélyeit. A regionális különbségek kedvezőtlen hatása tehát horizontálisan és összetett mechanizmusok révén érvényesül, így kezelése is csak komplex, ágazatközi megközelítéssel, integrált megoldások keresésével és adaptálásával valósulhat meg sikeresen.
Az esélyegyenlőség iránti igény, valamint annak elősegítése azon tények felismerésén alapul, miszerint a különböző társadalmi csoportok, és azok tagjai vagyoni, családi, gazdasági helyzetük szerint jelentősen különböznek egymástól, és ez a különbség kihat mindennapjaikra: aki hátrányosabb helyzetben van, annak kisebb az esélye a továbbtanulásra, a szakképzettség elérésére, a munkához jutásra, a magasabb fizetésre, a magasabb társadalmi státusz és presztízs elérésére. A hátrányos helyzetű csoportnak az említettek eléréséhez szükséges képességeik, adottságaik, ám lehetőségük, esélyük alig vagy számottevően kevesebb van.
A pályázat átfogó céljai a helyi igényekre és szükségletek reagálva, valamint a pályázati útmutatóban foglaltakat szem előtt tartva az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:
A társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.


A helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörü fejlesztési a programok megvalósításának támogatása.